Hỗ trợ kỹ thuật

YÊU CẦU DỊCH VỤ

Bạn vui lòng nhập vào số sê ri của thiết bị và nhấp nút 'Tiếp theo'. Bạn có thể xem số sê ri mẫu ở đây.

Xin vui lòng lưu ý rằng bản sao hóa đơn mua hàng là cần thiết để chấp nhận yêu cầu bảo hành.

i

Liên hệ ASUS

Số điện thoại hỗ trợ của chúng tôi +84 1800 6588 hoạt động 24/7
  • Truy vấn kỹ thuật trực tuyến
Chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi không hỗ trợ dịch vụ sữa chữa tận nơi cho bo mạch chủ và card màn hình. Vui lòng liên hệ với nơi bán thiết bị cho bạn để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc hướng dẫn.
  • Chúng tôi khuyến khích người dùng cuối sử dụng: đường dẫn
  • Truy vấn kỹ thuật
Tất cả các đề xuất và nhận xét cho trang web này xin vui lòng gửi tới: webmaster_pl@asus.com
  • Tất cả các đề xuất và nhận xét cho trang web này xin vui lòng gửi tới: webmaster_pl@asus.com