Hỗ trợ kỹ thuật

YÊU CẦU DỊCH VỤ

Bạn vui lòng nhập vào số sê ri của thiết bị và nhấp nút 'Tiếp theo'. Bạn có thể xem số sê ri mẫu ở đây.

Xin vui lòng lưu ý rằng bản sao hóa đơn mua hàng là cần thiết để chấp nhận yêu cầu bảo hành.

i

Làm thế nào để tìm địa chỉ MAC trong Windows 8

Địa chỉ MAC trong cài đặt card mạng

 • Ở cửa sổ hiển thị, chọn search phía bên phải
 • Vào 'Control panel'.
 • Bắt đầu Control panel
 • Chọn Network and sharing center
 • Từ danh sách bên tay phải nhấp 'Change network card settings'.
 • Nhấp phải lên card WiFi và chọn status từ danh sách.
 • Một cửa sổ với thông tin card sẽ xuất hiện.
 • Chọn 'Details'. Một cửa sổ thông tin chi tiết xuất hiện. Thông tin 'Physical address' là MAC.

Địa chỉ MAC trong IP config

 • Tương tự, vào search và gõ 'cmd', nhấn 'Enter'.
 • Trong cửa sổ command line, gõ 'ipconfig /all'.
 • Bạn sẽ thấy tất cả thông tin mạng. Dòng 'Physical Address' chứa MAC