Hỗ trợ kỹ thuật

YÊU CẦU DỊCH VỤ

Bạn vui lòng nhập vào số sê ri của thiết bị và nhấp nút 'Tiếp theo'. Bạn có thể xem số sê ri mẫu ở đây.

Xin vui lòng lưu ý rằng bản sao hóa đơn mua hàng là cần thiết để chấp nhận yêu cầu bảo hành.

i

Làm thế nào để tìm số IMEI

Thiết bị Android

  • Vào menu ứng dụng
  • Chọn 'Settings'.
  • Bên trái sẽ có một danh sách chọn 'Device information'. Sau đó chọn "Information about…"
  • Thông tin IMEI và MAC sẽ hiển thị