Hỗ trợ kỹ thuật

YÊU CẦU DỊCH VỤ

Bạn vui lòng nhập vào số sê ri của thiết bị và nhấp nút 'Tiếp theo'. Bạn có thể xem số sê ri mẫu ở đây.

Xin vui lòng lưu ý rằng bản sao hóa đơn mua hàng là cần thiết để chấp nhận yêu cầu bảo hành.

i

Kiểm tra bảo hành sản phẩm ASUS

  • Vui lòng nhập vào số sê ri và nhấn 'Send'.
  • Dịch vụ hiện chỉ hỗ trợ cho Notebook, EeeFamily, PDA/Điện thoại và màn hình LCD.