Hỗ trợ kỹ thuật

YÊU CẦU DỊCH VỤ

Bạn vui lòng nhập vào số sê ri của thiết bị và nhấp nút 'Tiếp theo'. Bạn có thể xem số sê ri mẫu ở đây.

Xin vui lòng lưu ý rằng bản sao hóa đơn mua hàng là cần thiết để chấp nhận yêu cầu bảo hành.

i

Làm thế nào để tìm số sê ri (SN) thiết bị của bạn

Notebook

  • Xin vui lòng kiểm tra nhãn dán ở mặt dưới máy notebook của bạn
  • Số sê ri nằm phía trên hoặc dưới mã vạch

Eee PC

  • Xin vui lòng kiểm tra nhãn dán ở mặt dưới máy Eee PC của bạn
  • Số sê ri nằm phía trên hoặc dưới mã vạch và bắt đầu bằng 'SN:'.

PDA / GPS / Điện thoại thông minh

  • Số sê ri nằm ở mặt dưới của thiết bị hoặc mặt sau pin

Màn hình LCD

  • Vui lòng kiểm tra nhãn dán ở mặt sau màn hình LCD của bạn
  • Số sê ri được nằm phía trên hoặc dưới mã vạch